จุฬาลงกรณ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินฯและกระทรวงการต่างประเทศจัดประชุมวิชาการและเปิดตัวหนังสือใหม่

ที่ 3 กรกฎาคม 2561

ได้มีการจัดประชุมวิชาการ และการเปิดตัวหนังสือ ‘The Monarchy and Muslim in Thailand’ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Crown Property Bureau Foundation and Ministry of Foreign Affairs ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ห้อง 105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัน

ในการจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในงาน “The Monarchy and Muslim in Thailand”ดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยสภาบันเอเชียศึกษา ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกระทรวงการต่างประเทศในหัวข้อ “Impressive experiences of a Thai muslim on H.M. the king & H.R.H. the Crown Prince on events of the Central Maolid al Nabawi”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s