บาห์เรนยกให้ไทยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร (Food Security)

วันนี้ 5 ก.ค. 2561 เวลา 10.00 น.

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอ.มนัส สืบสันติกุล ที่ปรึกษาผอ.ศวฮ. และน.ส.จัสมิน มณี เจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์และรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พานิชย์ และท่องเที่ยวของบาห์เรน ตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาลครั้งที่ 1 ณ โรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ของไทย กล่าวเปิดประชุมและได้กล่าวขอบคุณ ศวฮ.ที่ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีจากบาห์เรนเป็นอย่างดี และMr.Zayed Bin Rashid Al Zayani รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม พานิชย์ และท่องเที่ยว ของบาห์เรน ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ชื่นชมและประทับใจการได้เข้าเยี่ยมชมศวฮ. เมื่อวานนี้เป็นอย่างมาก ท่านได้ให้ความเห็นที่จะมีความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลระดับภูมิภาคตะวันออกกลางในบาห์เรน และสนใจแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ งานวิจัย เช่นเครื่องสำอางค์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร กับศวฮ. ซึ่งท่านสนธิรัตน์ ได้สั่งการให้ประสานงานเชิญท่านอธิการบดี จุฬาลงกรณ์ และอ.วินัย ไปบาห์เรนเพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการวิทยาศาสตร์ฮาลาลต่อไป

การเข้าเยี่ยมชมและได้รับทราบการทำงานของศวฮ. ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสนับสนุนการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในกระบวนการรับรองตราฮาลาลนั้น ได้สร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในฮาลาลประเทศไทยต่อรัฐบาลบาห์เรนมากขึ้น

บาห์เรนยกให้ไทยเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร และ raw material ที่มีคุณภาพและปลอดภัย สินค้าใน3สาขาต่อไปนี้เป็นสินค้าหลักที่บาห์เรนเน้นย้ำและสนใจที่จะนำเข้าจากไทย

1.สินค้าอาหารประมง เช่นทูน่า กุ้ง ปลา

2.สินค้าสัตว์ปีกและปศุสัตว์ เช่นไก่ เนื้อสัตว์

3.น้ำตาลและวัตถุดิบในการผลิตน้ำตาล

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s