อุซเบกิสถานส่งคณะนักวิทยาศาสตร์มาอบรมในห้องปฏิบัติการฮาลาลศวฮ.

ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้น ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ร่วมต้อนรับคณะ นักวิทยาศาสตร์ จากสถาบันมาตรวิทยา ประเทศอุซเบกิสถาน เข้าร่วมอบรมห้องปฏิบัติการวิจัยฮาลาล ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ จำนวน 6 ท่าน ทั้งนี้คณะนักวิทยาศาสตร์จากประเทศอุซเบกิสถานมีความสนใจจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย จึงเข้าร่วมเทรนเครื่องมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ใน“โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Halal Forensic Science Laboratory Training ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาพด้านล่างเป็นวันที่ 2 ของการเทรนด์แลปหน่วยงานจากประเทศอุซเบกิสถานมีความสนใจจะจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัย จึงเข้าร่วมเทรนเครื่องมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ใน“โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น Halal Forensic Science Laboratory Training ในห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ฮาลาล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s