นายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ เข้าเยี่ยมคาราวะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

วันจันทร์ที่ 30 กค 61 เวลา 10.30 น.

อาจารย์วุฒิวัย หวังบู่ในฐานะที่เป็นคณะอำนวยความสดวกให้กับฮุจยาตจากประเทศไทย ในนามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานฯและฮุจยาตที่เมืองมาดีนะห์ ได้ใช้โอกาสพบคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิสลามมาดียะห์ และในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ

ได้เดินทางขอเข้าพบเยี่ยมเยียน ศ.ดร.มะห์มูด บินอับดุลเราะห์มาน กะดะห์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ ฝ่ายกิจการต่างประเทศ และได้พบปะปรึกษาหารือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและนำเสนอเรื่องทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาต่างประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศไทยในเรื่องทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ของทางมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ ที่ได้เปิดให้นักศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาได้อีกหลายคณะซึ่งเป็นเรื่องที่ควรสนใจและนำมาพิจารณาเพึ่อนำเสนอให้กับองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาเพื่อประสานกับทางมหาวิทยาลัยฯ ส่งนักศึกษาที่สนใจเข้าทำการศึกษาต่อไป

คณะได้พบปะกับรองอธิการบดีฯจนถึงเวลา 11.30 น คณะที่เข้าพบ ได้ลากลับพร้อมร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกในการเข้าพบปะในครั้งนี้ และจะมีครั้งต่อๆไป (อินซาอัลลอฮ์)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s