ตั้งชื่อ”สุรินทร์ พิศสุวรรณ”ห้องปฏิบัติการฮาลาล รมว.ต่างประเทศ-2 อดีตนายกฯเปิด

Mtoday 8 สิงหาคม 2018

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ใช้ชื่อ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เปิดใหญ่ 16 สิงหา มี รมว.ต่างประเทศ อดีตนายกฯ 2 ท่านเข้าร่วม

วันที่ 8 สิงหาคม ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงว่า ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาล ขึ้นมา ได้ขออนุญาตทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งชื่อ ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ดี.สุรินทร์ บุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อเรื่องฮาลาล ต่อสังคมมุสลิม ต่อสังคมไทย ต่อสังคมอาเซียน และต่อสังคมโลก

ศูนย์วิทย์ฯฮาลาล ทำห้อง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ผู้สร้างคุณูปการณ์ต่อสังคมไทย

oดร.สุรินทร์ เป็นบุคคลที่ถือว่า เป็ยนปราชญ์ของสังคมมุสลิม มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและด้านศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ได้ให้คำแนะนำที่ดี ในการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล การจัดงานของศูนยวิทยาศาสตร์ฮาลาล ที่เป็นแนวทางการทำงานของศูนย์ฯมาตลอด การนำชื่อดร.สุรินทร์ มาเป็นชื่อห้องปฏิบัติการ เป็นการให้เกียรติและระลึกถึงดร.สุรินทร์ เพราะอีกไม่นานเราอาจจะลืม ดร.สุรินทร์ แต่ห้องนี้จะมีชื่อของท่านอยู่ตลอดไป แม้ท่านไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ แต่วิธีคิดของท่านเป็นวิทยาศาสตร์” ดร.วินัย กล่าว

รศ.ดร.วินัย กล่าวว่า ดร.สุรินทร์ ไม่เพียงมีคุณูปการต่อสังคมมุสลิม หรือต่อสังคมไทย แต่เป็นบุคคลที่ได้สร้างคุณูปการต่อสังคมอาเซียน ต่อสังคมโลก ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในหลายๆกรณี เป็นที่ยอมรับในระดับโลก

ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม วิทยศาสตร์ฮาลาล ตันศรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ จะเปิดในวันที่ 16 สิงหาคม มี รมว.ต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นประธาน เปิด มีบุคคลที่ดร.สุรินทร์ให้การเคารพนับถือมาร่วม อาทิ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งการมาของ 2 ท่านี้ ไม่เกี่ยวกับความเป็นประชาธิปัตย์ แต่เกี่ยวกับความผูกพัน ลูกชายดร.สุรินทร์ เรียนที่ออกฟอร์ด พักห้องที่คุณอภิสิทธิ์ เคยพัก สมัยเรียนที่ออกฟอร์ด และยังมี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เสียดายที่จุฬาราชมนตรี เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จึงไม่สามารถเดินทางมาได้ แต่จะมีตัวแทนมาร่วมด้วย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมในวันสำคัญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s