กรีซประกาศวันทำพิธีเปิดมัสยิดกลางแห่งแรกของประเทศ

https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-announces-a-new-date-for-athens-mosque/1368431

http://www.aa.com.tr

เอเธนส์, กรีซ – Kostas Gavroglu รัฐมนตรีกิจการศึกษาธิการ งานวิจัย และศาสนา แห่งประเทศกรีซ เปิดเผยว่า พิธีเปิดมัสยิดกลางแห่งแรกของประเทศได้กำหนดแน่นอน ว่าจะมีขึ้นในเดือนมีนาคม2562 นี้ โดยก่อนหน้านี้มีข่าวแพร่สะพัดถึงกำหนดการที่แตกต่างกัน 5 วัน โดยไม่มีการขยายความถึงเหตุผล

Kostas ได้แถลงถึงเรื่องนี้ต่อสมาชิกรัฐสภาชาวกรีก ในวาระที่มีการอภิปรายกันเกี่ยวกับมัสยิดกลาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเขากล่าวว่า ทางการประเทศกรีซไม่เคยสร้างศาสนสถานให้กับมุสลิมในประเทศ โดยมัสยิดนี้จะเป็นมัสยิดกลางแห่งกรุงเอเธนส์แห่งแรก และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการภายในเดือนมีนาคม นี้ และเขายังได้แถลงถึงข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของมัสยิด

แหล่งข่าวชาวกรีกเปิดเผยว่า อาคารได้สร้างเสร็จสมบูรณ์และพร้อมจะเปิดใช้ตั้งแต่ปี 2017 แต่มีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และภูมิทัศน์รอบๆ ซึ่งทำให้กระบวนการล่าช้า มัสยิดแห่งนี้สร้างบนพื้นที่ ประมาณ 850 ตารางเมตร จุผู้มาประกอบศาสนกิจได้ครั้งละประมาณ 350 คน มัสยิดปราศจากหออะซาน แต่จะมีสนามเด็กเล่นและที่อาบน้ำละหมาด

การตัดสินใจสร้างมัสยิดกลางแห่งกรุงเอเธนส์ มีขึ้นตั้งแต่ปี 2006 โดยขณะนั้นมีการจัดสรรเงินทุนก่อสร้างราว 887,000 ยูโร แต่กระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งด้านกฎหมาย และการต่อต้านจากกลุ่มขวาจัด ทำให้การเริ่มก่อสร้างล่าช้าออกไป

มีการกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยบุคคล 7 คน ขึ้นเป็นคณะบริหารจัดการมัสยิด ในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐจากกระทรวงศึกษา และกระทรวงการคลัง 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่น 2 คน ผู้พิพากษาศาลสูง 1 คน และตัวแทนจากชุมชนมุสลิม 2 คน

ในกรุงเอเธนส์ มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ราว 200,000 คน และปฏิบัติศาสนกิจอย่างเป็นเอกเทศตามสถานที่ที่สะดวก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s