3 จังหวัดใต้พรรควันนอร์แย่งได้ 6 ที่นั่ง พรรคพลังประชารัฐ แจ้งเกิดชายแดนใต้ 3 ที่นั่งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแบ่งคนละ1 ที่

พรรควันนอร์แย่งได้ 6 ที่นั่งใน3 จังหวัดภาคใต้ พรรคพลังประชารัฐ แจ้งเกิดชายแดนใต้ 3 ที่นั่งประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยแบ่งคนละ1 ที่ อนุมัติ อาหมัด ขุนพลชายแดนใต้พรรคพลังประชารัฐ นำ ..หน้าใหม่ ปักธงชายแดนใต้ 3 เขต จากพื้นที่ทั้งหมด 11 ที่นั่ง

ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สรุปผลการนับคะแนนในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนใต้ ปรากฏว่า

จังหวัด นราธิวาส เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ  เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ เขต 3 พรรคประชาชาติและ เขต 4 พรรคประชาชาติ

จังหวัด ยะลา เขต 1.พรรคพลังประชารัฐ เขต 2 พรรคประชาชาติ เขต 3 พรรคประชาชาติ

จังหวัดปัตตานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 พรรคภูมิใจไทย เขต 3 พรรคประชาชาติและ เขต 4 พรรคประชาชาติ

สรุปการนับคะแนน พรรคประชาชาติ  ส.ส.เขต 6 คน พรรคพลังประชารัฐ  ได้ ส.ส. 3 คน พรรคภูมิใจไทย ได้ ส.ส.1 คน และพรรคประชาธิปัตย์ ได้ ส.ส. 1 คน

อนึ่ง นายอนุมัติ อาหมัด ขุนพลชายแดนใต้พรรคพลังประชารัฐ เคยเป็น สนช.ได้ ผลักดันพรบ.หลายอย่าง โดยเฉพาะพรบ.ที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมกล่าวว่า

          เราได้สส.ใน 3จังหวัดภาคใต้มา 3 ที่ จากทั้งหมด 11เขตเมื่อผลออกมาและค่อนข้างยืนยันว่า 3 ท่าน ประกอบด้วย นายวัชระ ยาวอหะซัน จาก เขต 1นราธิวาส  และ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ จากเขต 2 นราธิวาส และคนสุดท้ายคือนายอดิลัน อาลีฮิสเหาะ  จากยะลา เขต 1 ซึ่งทังหมดล้วนแต่เป็นผู้สมัครหน้าใหม่ทั้งสิ้น ก็ถือว่าภูมิใจกับสิ่งที่เราได้รับความไว้วางใจ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น ซึ่งเราจะทำงานหนักเพื่อผลักดันในสิ่งที่ชาวบ้านคาดหวังและฝากให้เราทำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s