ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯมอบเจลและสเปรย์มาตรฐานสูงให้ทั่วประเทศเพื่อต้านไวรัสโควิด-19กว่า 10,000 ขวด

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 8.30 น.

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการ ฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้แก่ คุณสมพล รัตนาภิบาล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณมนฤดี เข็มทำ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พรพิมล มะหะหมัด หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย ร่วมด้วย เจ้าหน้าที่ นักวิทยาศาสตร์ ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล

ได้จัดกิจกรรม CSR มอบผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์ทำความสะอาดมือที่ใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์และควบคุมการผลิตโดยมาตรฐานสูงให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส จำนวนกว่า 10,000 ขวด ทั้งขนาดขนาด 35-50 – 100 และ 5,000 ml.

โดยวันนี้ได้มอบให้แก่มัสยิดในเครือข่ายที่ร่วมโครงการในกรุงเทพมหานคร 33 แห่ง แบ่งเป็น 4 จุดดังนี้

มัสยิดอัลอิสติกอมะฮ์ ทุรงครุและมัสยิดในเครือข่ายอีก 6 มัสยิด

มัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลาม สามอิน เขตวัฒนาและมัสยิดในเครือข่ายอีก 7 มัสยิด

มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน เขตสวนหลวง

และที่สุดท้ายคือทีมัสยิดอัลอิดฮาดร์ คู้ขวา เขตมินบุรี และมัสยิดในเครือข่ายอีก 17 มัสยิด

จำนวนเจลและสเปย์แอลกอฮอล์ที่แจกให้แต่ละมัสยิดมีดังนี้
1.เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 35 มิลลิลิตร จำนวน 60 ขวด
2.สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 50 มิลลิลิตรจำนวน 25 ขวด

3.สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 มิลลิลิตร จำนวน 10 ขวด
4.สเปรย์แอลกอฮอล์ 5,000 มิลลิลิตร จำนวน 1 แกลลอน

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้กล่าวในช่วงท้ายว่า “เราได้รับบริจาคแอลกอฮอล์จากบริษัทเอกชนคือคุณ ธัญวดี แก้วบุดดา ผู้บริหารบริษัท ธัญญธาราไทยเฮิบเบิ้ล จำกัดจำนวน 400 ลิตร และเราได้ซื้อแอลกอฮอล์เพิ่มรวมทั้งอุปกรณ์บรรจุซึ่งหายากมากและได้ให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ห้องแล็ปของเราผลิตเจลและสเปรย์คุณภาพสูงออกมาได้ 10,000 กว่าขวด แจกจ่ายในกรุงเทพมหานครและในภาคเหนือและภาคใต้

“โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ 3 จังหวัดศูนย์ของเราที่ปัตตานีได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพเป็นจำนวนมากและยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการโดยผ่านคุณณรงค์ ดูดิงที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการฯคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และกลุ่มโรงเรียนอาชีวะในภาคใต้รวมทั้งโรงพยาบาลเบตง โดยได้ร่วมแจกจ่ายเจล-สเปรย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลเบตงรวมทั้งให้กับวัด มัสยิด โรงเรียนรวมทั้งประชาชนในหลายอำเภอในจังหวัดยะลาโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนาแต่อย่างใด”

“การป้องกันตัวและการเฝ้าระวังตนเอง เป็นสิ่งจำเป็นขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และให้ประเทศไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน” รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันได้กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s