“แม่ทัพภาค 4”เข้าพบ จุฬาราชมนตรีและประธานกรรมการอิสลาม 3 จังหวัดพร้อมขอความร่วมมือให้ละหมาดที่บ้านป้องกันโควิดฯ

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563

แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลาม 3 จังหวัด เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน พร้อมพูดคุยแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางพบปะประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ก่อนเดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนจุฬาราชมนตรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ในโอกาสนี้ ได้พูดคุยหารือเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจะได้ทำความเข้าใจให้ประชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และดูแลตนเอง ครอบครัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงของเดือนรอมฎอนของประชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ให้ยึดถือ ประกาศคำสั่งจากจุฬาราชมนตรี

พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องในห้วงเดือนรอมฎอน ถือโอกาสได้มาพบปะให้กำลังใจคณะกรรมการอิสลามให้ผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คณะกรรมการอิสลาม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 น่าเป็นห่วง และขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการป้องกันด้วยการหยุดอยู่บ้านงดละหมาดที่มัสยิด ด้วยการละหมาดและปฏิบัติศาสนกิจที่บ้าน ทั้งนี้ ในห้วงเดือนรอมฎอนขอความร่วมมือให้คณะกรรมการอิสลามในพื้นที่ เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจในห้วงเดือนรอมฎอน 

“ขอขอบคุณคณะกรรมการอิสลาม ที่ได้สร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยเฉพาะการขอความร่วมมือ งดเว้นละหมาดในมัสยิดวันศุกร์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี สิ่งสำคัญช่วงรอมฎอน อยากให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามประกาศของจุฬาราชมนตรี เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน ปัจจุบันผู้ที่ติดเชื้อไวรัสไม่ได้มีการแสดงอาการ อยากให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน เพราะถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งรักษาระยะห่าง Social Distancing และถ้าหากมีอาการไข้ ไอ ผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที” แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าว 

ทั้งนี้ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดต่างเร่งสร้างความเข้าใจต่อพี่น้องประชาชนผ่านผู้นำศาสนาในแต่ละพื้นที่ ซึ่งถือว่าที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ เป็นอย่างดี ทั้งการปฏิบัติศาสนกิจโดยจะงดทุกกิจกรรมที่มัสยิด รวมถึง การจำหน่ายอาหารในพื้นที่ต่างๆ ให้มีการเว้นระยะห่าง ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีความห่วงใย พี่น้อง มุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่คอยอำนวยความสะดวก ให้พี่น้องมุสลิมในพื้นที่สามารถ ปฏิบัติ ศาสนกิจ ตามหลักอย่างครบถ้วนแม้จะอยู่ในช่วงวิกฤต การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ตาม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s