ผอ.วิทยาลัยอาชีวะยะลา “วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904” เดินสายช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 ” ประจำรุ่นที่ 4/62 ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะศึกษายะลา “เป็นต้นแบบเแม่พิมพ์ ของชาติ” เดินสายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาโควิด-19 ในจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง

นายอิสมัน อิสสะมะแอ รหัสจิตอาสา904รหัสหมายเลข 4A-293 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการวิทยากรและจิตอาสา หลักสูตรจิตอาสา 904 เดินสายทำกิจกรรมจิตอาสาสู้ภัยพิบัติโควิด-19อยากต่อเนื่อง

เมื่อวันพฤหัสบดี.ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยได้มอบหมายให้ประชาชนจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ในฐานะครูที่ปรึกษา จำนวน 5 ราย และ และมอบหมายให้ครูพุทธศาสนาพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จำนวน 3 รายดำเนินการ ดังนี้
1.เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษาที่ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นกำลังใจโดยการมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสาร_ น้ำตาลทรายอินทผลัมน้ำหวานเฮสบลูบอยและปฏิทินรอมฎอน ฮศ 1441 พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน นำไปมอบผู้ปกครองนักศึกษาและครอบครัวในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 จำนวน 11 รายๆ ละ 1 ชุดรวมจำนวน11 ครอบครัว
2.มอบหมายให้ครูพุทธศาสนา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ไปร่วมสวดมนต์_ถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำวัดนิโรธสังฆาราม ในโอกาสที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการงดบิณฑบาต เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) จำนวน 14 รูป
3.มอบหมายรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาประชารัฐที่มีฐานะยากจน อยู่ประจำหอพักฟรี จำนวน 8 ราย ภายใต้โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ในสถานการณ์มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1441

นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา กล่าวว่าเมื่อวัน28 เมษายน 2553

“ผมพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา จำนวน 6 ราย และ มอบหมายให้ ครูที่ปรึกษา และ ประธานพุทธศาสนาพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 รายดำเนินการดังนี้
3.1 ช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนถนนสาย15 ตำบลสะเตง โดยการมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารน้ำตาลทรายอินทผลัม_น้ำหวานเฮสบลูบอยและปฏิทินรอมฎอน ฮศ 1441 พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน นำไปแจกจ่ายให้กับอีมามมัสยิด 3 แห่งคือ1) สุเหร่าอัสสาลาฟี กำปงบาโงย ถนนสาย 15 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2) มัสยิดยามีอาร์ติลมุสลีมีน ห้าแยก กำปงบาโง ถนนสาย 15 ตำบล สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3).มัสยิดยาแม๊ะ หัวสะพาน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หรือเป็นผู้ยากไร้ ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 จำนวน 3 มัสยิดๆ รวม30 ชุด
3.2 มอบปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 สำหรับการดูเวลาละหมาดและเวลาละศิลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 ให้กับผู้นำศาสนาอิสลาม(โต๊ะอีมานประจำมัสยิด) จำนวน 3 ราย รวมจำนวน 150 แผ่น เพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป
3.3 มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาใปเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อเป็นกำลังใจผู้ปกครองนักศึกษาตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพให้กับผู้ปกครองนักศึกษา จำนวน 1 ราย
3.4 มอบหมายให้ประธานพุทธศาสนา พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา ไปร่วมถวายภัตตาหารแด่เจ้าอาวาส วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและ พระสงฆ์ ในโอกาสที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการงดบิณฑบาต เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 ) จำนวน 14 รูป”

นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาได้กล่าวต่อไปว่า

“ช่วงเช้าพฤหัสบดี.ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น.ผมและนายอาสมิง มะแซ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา และ ประชาชนจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จำนวน 7 รายที่ชุมชนไร้บ้าน ได้แก่ริมทางรถไฟบริเวณสะพานดำ ตลาดเก่า ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ชุมชนโดยการมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วย ข้าวสารน้ำตาลทรายอินทผลัม_น้ำหวานเฮสบลูบอยและปฏิทินรอมฎอน ฮศ 1441 พร้อมถุงผ้าลดโลกร้อน นำไปแจกจ่ายให้กับโต๊ะอีหมทามมัสยิด จำนวน 4 แห่งได้แก่
1) มัสยิดเราฎอตุลยันนะห์ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
2) มัสยิดมูหัมมาดีน ตำบล สะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
3).มัสยิดอีบาดุเราะห์มาน ตำบลกรงปีนัง อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา
4) มัสยิดอารฮามัรรอฮีมีน ตำบล สะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ หรือเป็นผู้ยากไร้ ในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 ..ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลา จำนวน 3 มัสยิดๆ ละ 10 ชุด,, รวมวันละ 30 ชุด และในเขตอำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา จำนวน 1 มัสยิด 12 ชุด รวมทั้งสิ้น 42 ชุด
3.2 มอบปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 สำหรับการดูเวลาละหมาดและเวลาละศิลอดในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 ให้กับโต๊ะอีมานประจำมัสยิด จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 150 แผ่น และ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จำนวน 300 แผ่น รวมทั้งสิ้น 450 แผ่น เพื่อได้พิจารณามอบต่อให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป
3.3 เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ไร้บ้านที่ประสบกับความยากลำบากในสถานที่พักเป็นลักษณะ”กระต๊อบ”ที่อยู่กันหนาแน่นแออัดด้วยข้อจำกัดของพื้นที่ ข้างทาง จำนวน 5 ครอบครัว รวมจำนวน 5 ชุด”

“ล่าสุดวันนี้วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะของเราได้เดินทางไปยัง
(1) ชุมชนในเขตเทศบานครยะลา ถนนสิโรรส ซอย 14 ตลาดเก่า ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
(2) ชุมชนมลายูบางกอก ซอยหัวเลี้ยว ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
(3) บ้านพักเลขที่ 24/18 หมู่ที่ 2 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
(4) บ้านพักผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

“โดยวิทยากรจิตอาสา904 ดำเนินการ ดังนี้
1.ร่วมด้วยช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครยะลา และ ชุมชนมลายูบางกอก ด้วยการไปเยี่ยมตามบ้านและมอบถุงยังชีพภายใต้โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ฮ.ศ. 1441 ต้านภัยไวรัส COVID-19 ประกอบด้วย ข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำหวานเฮลส์ บลูบอย อินทผลัมปฏิทินรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 ,, ตลอดจนหน้ากากอนามัย จำนวน 8 ชุด
2.พรวนดิน และ ติดตามดูพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้หลากหลายชนิดเริ่มงอกงามแสดงถึงความสมบูรณ์ที่นำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารในระหว่างอยู่กับบ้านตามนโยบาย”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ “
และยังได้มอบหมายให้ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ในสถานการณ์มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ช่วงเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1441 จำนวน 3 ชุด”

“จำนวนผู้ร่วมงาน & ผลการช่วยเหลือ ดังนี้
1.ประชาชน/ผูปกตรอง นักเรียนนักศึกษา/ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19!,ในช่วงถือศิลอดประจำเดือน รอมฎอน ฮ.ศ. 1441 จำนวน 11 ครอบครัว
2.เป็นแบบอย่างการอยู่อย่างพอเพียงโดยการน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในการมั่นดูแลพืชผักสวนครัว โดยเริ่มปลูกไว้ที่บ้าน อย่างสม่ำเสมอและจะส่งผลทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ มั่นคงทางการอาหารปลอดสารพิษ”

นายอิสมัน อิสสะมะแอ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จิตอาสา 904 กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s