ประธานฯสุราษฎร์ธานี รับมอบห้องละหมาดสำหรับประกอบศาสนกิจ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมดุอาห์ให้พี่น้องชาวไทยปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด – 19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

นายสมนึก เหมประพันธ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับมอบห้องละหมาดสำหรับประกอบศาสนกิจ หลังจากนายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ ส.ส.เขต 1 สุราษฎร์ธานี ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุขสวัสดิ์ สุขสุวรรณโณ ผอ.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ

        สำหรับห้องละหมาดดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ผลักดันให้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน และผู้โดยสารทั่วไป เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่นับถือศาสนาอิสลามในการปฏิบัติศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาตรฐานฮาลาลอีกด้วย สำหรับห้องละหมาดดังกล่าวตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

         ในการนี้ยังได้ร่วมต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ลงเครื่องบินโดยสารที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ก่อนเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยได้ร่วมกันดุอาห์ให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและชาวไทยทุกคน ให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 อีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s