เผย! ประกาศผ่อนปรนจุฬาราชมนตรีให้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอนุญาตก่อน

แหล่งข่าวให้ความเห็นว่า “จุฬาราชมนตรี ประกาศผ่อนปรนให้ละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด โดยมีระเบียบการปฎิบัติดังต่อไปนี้”

“อ่านให้จบ (อย่าอ่านสามบรรทัดแล้วสรุป)”

“ให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ใช้ดุลพินิจร่วมกับคณะกรรมการมัสยิด ขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อและผู้บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศฉบับที่5 จุฬาราชมนตรี และมาตรการหรือคำแนะนำของราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค”

“สรุป (ควรอ่านหลายๆเที่ยวให้เข้าใจ)”

“ถึงแม้จุฬาฯผ่อนปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์ แต่ต้องให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัดซึ่งตอนนี้ มีอำนาจสั่งการเรื่องภายในจังหวัดอนุญาตก่อน และให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดดำเนินการควบคู่ ซึ่งกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และกรรมการมัสยิดต้องหารือทำตามมติของจังหวัดอีกครั้ง เพราะสถานการณ์ในพื้นที่แตกต่างกัน บางที่ยังมีผู้ติดเชื้อหลายราย และเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง จึงต้องประเมินและติดตามข้อมูลจากทางการอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายตามมา เพราะการเปิดมัสยิดและจัดละหมาดเองโดยพลการทำไม่ได้ หากมีการระบาดขึ้นมาอีกระลอก มุสลิมจะโดนโจมตีหนักและถูกเกลียดชังในสังคมมากยิ่งขึ้น” แหล่งข่าวให้ความเห็น

ถ้าผู้ว่าในแต่ละจังหวัดอนุญาตแล้ว……

ส่วนแนวทางการปฎิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด (ทำกันได้ไหม)

-กรรมการมัสยิด หรือหน่วยงานสาธารณสุขพื้นที่ ต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้ามัสยิด

-จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้หน้าทางเข้ามัสยิด

-งดใช้บ่อน้ำกอละห์ร่วมกัน

-ทำความสะอาดมัสยิดก่อนและหลังละหมาดวันศุกร์ทุกครั้งและไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเท

-จัดทำเครื่องหมายระบุจุดละหมาด ที่สามารถระบุตำแหน่งได้

-เว้นระยะห่างระหว่างคน 1.50 -2เมตร

-ควบคุมการเข้าออกมัสยิด และจัดระเบียบระยะห่าง

สำหรับผู้มาละหมาดที่มัสยิดต้องปฎิบัติ

-ต้องอาบน้ำละหมาดจากที่บ้าน

-กรณีใช้ผ้าปูละหมาด ให้ใช้ส่วนตัว

-ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่มัสยิดจัดเตรียมไว้

-สวมหน้ากากทุกครั้งตลอดเวลาที่อยู่ในมัสยิดจนกลับ

-งดการสลามทักทายจับมือ การกอด สัมผัส หรือแนบแก้ม โดยให้ยกมือสลามทักทาย เป็นสัญลักษณ์เท่านั้น

-เด็กและสตรีงดละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด

-หากมีอาการป่วยไข้ หรือ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ แม้ไม่มาก ให้งดไปละหมาดวันศุกร์

-ให้กระชับเวลา ตั้งแต่การอาซาน การคุตบะห์และการละหมาด เสร็จสิ้นไม่เกิน20นาที

*สำหรับการละหมาดฟัรดู5เวลา การละหมาดตารอเวียะห์ การเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอนที่มัสยิด ยังคงถูกงด และรอฟังการประกาศต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s