ผู้ว่าฯ ยะลา หารือคณะกรรมการอิสลาม เห็นด้วยให้เว้นการละหมาดวันศุกร์ 2 สัปดาห์ หวั่น COVID-19 ระบาด

จากกรณี สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ได้นั้น โดยมีมาตรการดำเนินการให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ใช้ดุลพินิจร่วมกับคณะกรรมการประจำมัสยิด โดยขอคำปรึกษาจากผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด ในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศจุฬาราชมนตรี ฉบับที่ 5/2563 และมาตรการ หรือคำแนะนำของทางราชการเกี่ยวกับการป้องกันโรค แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจวันศุกร์

วันนี้ (4 พ.ค. 63) นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เดินทางเข้าพบนายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการอิสลาม คณะกรรมการคณะกรรมการอิสลามระดับอำเภอ และอิหม่ามประจำมัสยิด เพื่อหารือกรณีสำนักจุฬาราชมนตรี ได้ออกประกาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ได้

โดยในที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อกำหนดมาตรการร่วมกัน ทั้งนี้ เห็นว่าสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ และพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง สถานการณ์ยังไม่ปกติ การเปิดให้มีการละหมาดวันศุกร์ ในช่วงนี้ อาจเกิดการแพร่ระบาดขยายในวงกว้างได้ ดังนั้นที่ประชุมได้สรุป ขอให้เว้นการละหมาดวันศุกร์ ออกไปก่อนอีก 2 สัปดาห์ เริ่มต้นศุกร์นี้ 8 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณา ขออนุญาติละหมาดวันศุกร์ โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา เท่านั้น

ขณะเดียวกันการปฏิบัติต้องมีมาตรการที่เข้มข้น ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด มีการตั้งจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ไม่รวมกลุ่มกันละหมาด เพื่อลดความแออัด โดยจังหวัดยะลา จะร่วมบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. ผู้นำชุมชนในพื้นที่ จัดระเบียบการเข้า-ออก ภายในมัสยิดอย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ทางจังหวัด ยังได้เตรียมนำร่องมัสยิด 1 แห่ง ใช้ในการละหมาดวันศุกร์ เพื่อเป็นต้นแบบ และให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s