สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอลุยตรวจพิจารณาความพร้อมสถานศึกษาที่ขออนุญาตจัดตั้งใหม่

วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ประธานคณะกรรมการการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯ ที่จัดการเรียนการสอนก่อนปีพุทธศักราช 2554 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จำนวน 3 ศูนย์ พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจพิจารณาการขออนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ได้ลงตรวจสอบความพร้อมการขอจัดตั้ง ของโรงเรียนนอกระบบ ได้แก่

๑. สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์นูรูลกุรอานอัลมูฮัมมาดีย์ หมู่ที่ ๒ตำบลปานัน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๒. ศูนย์ฯ(ตาดีกา)ดารุลอามาน
(บาตัสสือกูบู) หมู่ที่ ๑ ตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

๓. สถาบันการศึกษาปอเนาะดารุลมุสตอฟา หมู่ที่ ๓ ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

“ต้องขอบคุณ สถาบันการศึกษาปอเนาะ และศูนย์ฯ(ตาดีกา) สังกัด สช.อ.มายอ ทั้ง3 แห่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดี ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ เราจะได้นำข้อมูลที่ได้รับในวันนี้ไปประกอบการพิจารณาต่อไป”

“นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ประธานคณะกรรมการการตรวจพิจารณาการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนนอกระบบฯกล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s