รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.ภาค ๔ จับมือผอ.ศูนย์สันติวิธี พบปะ เยี่ยมเยียน พร้อมมอบถุงยังชีพให้ร.ร.ปอเนาะในอำเภอมายอ ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ

วันพุธ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ พร้อมด้วย นางสาวินี อารี และนางยีซ๊ะ ดอเลาะ เจ้าหน้าที่ สช.อ.มายอ รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอมายอ ร่วมต้อนรับและร่วมเป็นเกียรติ ในการแจกถุงยังชีพและอาหารกล่องแก่ประชาชน ณ โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา ตำบลลุโบะยิไร อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

โดยมี พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาพ ๔ ส่วนหน้า เป็นประธาน พร้อมด้วย พลตรีธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า พบปะ เยี่ยมเยียน พร้อมแจกถุงยังชีพและอาหารกล่องแก่ประชาชน

นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอกล่าวว่า

“ต้องขอขอบคุณ พลตรีเกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และ พลตรีธิรา แดหวา ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค ๔ ส่วนหน้า และเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความสำคัญกับบุคคลกรพื้นที่ในอำเภอมายอ ซึ่งเป็นพื้นที่เล็กๆ มาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ต้องถือว่าเป็นการดำเนินงานในเชิงรุกที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับ”

”นายอัมรัน เจ๊ะแต ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอกล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s