นายกรัฐมนตรี อวยพรชาวไทยมุสลิมวันอีดิ้ลฟิตริ ขอบคุณเปลี่ยนปฏิบัติศาสนกิจช่วงโควิด-19

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

นายกรัฐมนตรี อวยพรชาวไทยมุสลิมเนื่องในวันอีดิ้ลฟิตริ ขอมีแต่ความสันติสุขตลอดไป ขอบคุณร่วมมือเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด ช่วงโควิด-19

วันนี้ (24 พ.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสวันอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ว่า “พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่รักทุกท่าน ในนามของรัฐบาล ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติศาสนกิจของการถือศีลอด ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องทุกท่านที่ได้ปฏิบัติตนตามประกาศของจุฬาราชมนตรี และคำแนะนำของทางราชการเป็นอย่างดียิ่ง”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันอีดิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ขอร่วมอำนวยพรแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่าน และเชื่อมั่นว่าผลบุญที่ได้จากการบำเพ็ญศาสนกิจตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ด้วยความศรัทธาอันแรงกล้า มั่นคงและอดทน เพื่อน้อมถวายจิตใจอันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้อภิบาลจะบำรุงให้ท่านทั้งหลายมีความอิ่มเอมใจ และมีความสันติสุขตลอดไป ในวาระนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานความเมตตา ความสุขสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง และกำลังใจ กำลังกายที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านโดยทั่วกัน

MGR : ONLINE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s