จนท.คัดกรองเข้มนักศึกษาไทยกลับจากประเทศจากซาอุดีอาระเบียทางด่านปาดังเบซาร์

วันที่ 25 พ.ค. 2563

จนท.คัดกรองเข้มนักศึกษาไทยกลับจากซาอุดีอาระเบีย ที่เดินทางถึงประเทศไทยชุดที่ 2 จำนวน 40 ราย ทางด่านปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ซึ่งแยกตัวคนละส่วนกับแรงงานไทยที่กลับจากมาเลเซีย วันนี้ (25 พ.ค.)

บรรยากาศที่ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ได้มีนักศึกษาไทยที่อยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ชุดที่ 2 จำนวน 40 คน เดินทางกลับประเทศไทย โดยทางเจ้าหน้าที่ได้ใช้แนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่มผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย หรือกลุ่มดาววะห์ มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดและแยกตัวออกมาจากกลุ่มแรงงานไทยที่เดินทางจากประเทศมาเลเซีย และทำการเพาะเชื้อที่ด่านปาดังเบซาร์ทันที เนื่องจากประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีผู้ติดเชื้อในเกณฑ์สูง โดยมีผู้ติดเชื้อประมาณ 2,000 รายต่อวัน

จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มข้น หากผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าข่ายจะถูกส่งตัวไปดูแลที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลเพาะเชื้อ และหากผลเป็นบวกก็จะนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลหาดใหญ่-นาหม่อม และหากผลเป็นลบผู้ที่อยู่ใน จ.สงขลา หรือจังหวัดอื่นๆ จะนำตัวส่งไปยังศูนย์กักกันที่โรงแรมเอ็มโซโฮ อาคารซี อ.สะเดา ที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้ แต่จะแยกจากผู้ที่กลับจากมาเลเซีย ยกเว้นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล ได้ประสานให้มีรถมารับไปกักตัวตามภูมิลำเนา

◽ ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ -https://mgronline.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s