“อินโดนีเซียประกาศไม่ส่งคนไปประกอบ พิธีฮัจย์ในปีนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563

รัฐบาลอินโดนีเซีย โดยนายฟัครุร อัล รอซี รัฐมนตรีกิจการศาสนา ได้ออกัิแถลงข่าวว่า "รัฐบาลอินโดนีเซียมีมติว่า จะไม่ส่งชาวอินโดนีเซียเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้ อันเนื่องมาจากความกังวลถึงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" ประกอบกับ จนถึงขณะนี้ ซาอุดีอาระเบียยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจย์ของปีนี้ และยังคงไม่อนุญาตให้ชาวต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศแต่อย่างใด ซึ่งขณะมีเวลาไม่พอที่จะเตรียมการต่างๆ ให้กับผู้แสวงบุญ

สำนักข่าวอันตารา รายงานเพิ่มเติมอีกว่า “อินโดนีเซียได้รับโควตาผู้แสวงบุญมากที่สุดในปีนี้ จำนวน 221,000 คน ซึ่งมตินี้ของรัฐบาลอินโดนีเซียได้มีการศึกษาอย่างรอบด้าน พร้อมกับได้ปรึกษาหารือกับสภานักวิชาการศาสนาอิสลามแห่งชาติด้วยแล้ว”

https://www.saudi24.news/2020/06/indonesia-cancelsทรทนี้-hajj-this-year-due-to-coruna.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s