โควิด-19 กระทบพิธีฮัจญ์ ชาวไทยมุสลิมต่างเลื่อนการเดินทางเป็นปีหน้ามากกว่าครึ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 4มิถุนายน 2563

ชาวไทยมุสลิมเลื่อนการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กว่า 5,773 คน จากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ 8,454 คน หลังเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดจนส่งผลกระทบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของชาวไทยมุสลิมในปีนี้เช่นกัน โดยล่าสุด ทางสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2563 หรือฮิจเราะห์ศักราช 1441

โดยจะต้องกักตัว 14 วันก่อนการเดินทาง โดยมี อสม.ฮัจญ์ไปตรวจวัดไข้ทุกวัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อออกก่อนขึ้นเครื่องไม่เกิน 72 ชั่วโมง มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ต้องเข้ากระบวนการคัดกรองของสนามบินแต่ละแห่ง ต้องปฏิบัติตามมาตรการของสายการบินและสำนักงานการบินพลเรือนของไทยและซาอุดีอาระเบีย และต้องปฏิบัติตามมาตรการของซาอุดีอาระเบียอย่าเคร่งครัดและต้องเข้ากักตัวอย่างน้อย 14 วัน

โดยเฉพาะในปีนี้อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในเบื้องต้น อย่างน้อยคนละ 34,000 บาท ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นในซาอุดีอาระเบีย ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์สามารถแจ้งขอยกเลิกการเดินทางได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจญ์ โทร.0-2282-1461 ต่อ 110

สำหรับยอดชาวไทยมุสลิมที่ลงทะเบียนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ จำนวน 8,454 คน ในจำนวนนี้ขอเลื่อนการเดินทางไปเป็นปีหน้ากว่า 5,773 คน เหลือผู้เดินทางในปีนี้แค่ 1,665 คน และยกเลิกการเดินทาง 1,016 คน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s