ข่าวปลอม! กระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีที่มีการโพสต์ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬ ว่าการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยตามข้อกฎหมาย การสร้างมัสยิดต้องได้รับความเห็นชอบจากกอจ. กรณีจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพฯ จะเป็นเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียน
วันนี้ (4 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง กระทรวงมหาดไทย ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่ จ.บึงกาฬ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่าข้อมูลที่ปรากฏดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการโพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตย้อนหลังให้สร้างมัสยิด ที่จังหวัดบึงกาฬนั้น ทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า ข้อมูลที่กล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย โดยตามข้อกฎหมาย การสร้างมัสยิดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดหรือคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กรณีจังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด) เป็นสำคัญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 494/2542 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2542 เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการปกครอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไวต์ http://www.dopa.go.th หรือโทร. 02 2210151

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s