ทางการซาอุดีฯประกาศ ฮัจย์ปีนี จะมีผู้แสวงบุญจำนวนจำกัด เฉพาะคนซาอุดี้และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในซาอุดิ อาราเบียเท่านั้น

สำนักข่าวแห่งชาติซาอุดีอาระเบียได้ประกาศว่า
กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ของประเทศซาอุดิอาราเบียได้แถลงว่า การประกอบพิธีฮัจย์ในปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 กำลังจะมีขึ้นในปีนี้นั้นจะมีผู้แสวงบุญจำนวน จำกัด เฉพาะคนซาอุดี้และทุกเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบียเท่านั้น จะไม่อนุญาตให้ฮุจยาดจากประเทศต่างๆเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปีนี้

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2020

นครริยาด, SPA – กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ออกแถลงการณ์ดังต่อไปนี้

“ด้วยเหตุที่ Coronavirus (COVID-19) แพร่กระจายไปยังกว่า 180 ประเทศทั่วโลกและการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 นั้นสูงถึงเกือบครึ่งล้านและมากกว่า 7 ล้านรายได้รับการยืนยันทั่วโลกและสอดคล้องกับ สิ่งที่ได้รับการเน้นย้ำจากกระทรวงสาธารณสุขของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการระบาดครั้งนี้และการขาดวัคซีนในการรักษาสำหรับผู้ที่ติดเชื้อจาก COVID-19 ทั่วโลกและเพื่อรักษาความปลอดภัยของสาธารณสุขโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเพิ่มจำนวนผู้ป่วยในประเทศส่วนใหญ่ตามรายงานที่ออกโดยองค์กรและสถาบันสุขภาพระดับโลกและการพิจารณาความเสี่ยงของโรคและการติดเชื้อแพร่กระจายในการชุมนุมที่แออัดซึ่งเป็นการยากที่จะรักษาสังคมที่ปลอดภัย ในการรวมตัวกัน,

ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งมีความสำคัญสูงสุดคือการช่วยให้ผู้แสวงบุญชาวมุสลิมดำเนินพิธีฮัจย์และอุมเราะห์อย่างปลอดภัยและมีความกระตือรือร้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่เพื่อใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องผู้แสวงบุญ ของอุมเราะห์ผู้แสวงบุญในขณะที่มั่นใจในความปลอดภัยของผู้แสวงบุญที่มีอยู่แล้วในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ การตัดสินใจที่ได้รับการอนุมัติจำนวนมากจากองค์กรอิสลามและนานาชาติในการรับรู้ถึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในการต่อสู้กับไวรัสทั่วโลกและสนับสนุนความพยายามขององค์กรด้านสุขภาพ การแพร่กระจายของโรคร้ายแรง

และในแง่ของความต่อเนื่องของการระบาดใหญ่และความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสในพื้นที่แออัดและการชุมนุมขนาดใหญ่และการแพร่กระจายระหว่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของการติดเชื้อโดยเฉลี่ยทั่วโลก จึงมีการตัดสินใจสำหรับฮัจญ์ในปีนี้ โดยจะอนุญาตผู้แสวงบุญจำนวน จำกัด จากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่ในซาอุดิอาระเบีย สามารถมาประกอบพิธีฮัจญ์ได้

การตัดสินใจครั้งนี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าฮัจญ์ดำเนินการอย่างปลอดภัยจากมุมมองด้านสุขภาพของประชาชนในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทางสังคมที่จำเป็นเพื่อปกป้องมนุษย์จากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดครั้งนี้และสอดคล้องกับคำสอนของศาสนาอิสลาม ชีวิตของมนุษย์

รัฐบาลผู้ปกครองแห่งมัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองได้รับเกียรติให้รับใช้ผู้แสวงบุญฮัจญ์และอุมเราะห์หลายล้านคนต่อปี ยืนยันว่าการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นจากลำดับความสำคัญสูงสุดที่สอดคล้องกับการรักษาความปลอดภัยของผู้แสวงบุญบนแผ่นดิน

เราขอต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงฤทธานุภาพ ทรงปกป้องทุกประเทศจากโรคระบาดนี้และทำให้มนุษย์ทุกคนได้รับการปกป้องและปลอดภัย “

ทางด้านสถานกงสุลใหญ่ณ เมืองเจดดะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียได้แถลงผ่าน เฟสบุ๊กและเพจสั้นๆว่า”ฮัจย์ปีนี้(ฮ.ศ.1441) สำหรับผู้ที่อยู่ในซาอุดีฯเท่านั้น”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s