โปรดเกล้าฯกรรมการกลางอิสลามฯชุดใหม่แล้ว อ.ชารีฟ ศรีเจริญ ผงาดในโควต้าจุฬาฯมหาดไทยยังแขวน อีก4 จังหวัด กรุงเทพฯ, ตรัง, ปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี

วันพุธที่24 มิถุนายน 2563

ได้มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชุดใหม่แล้ว 39 คน แต่มหาดไทยยังรอพิจารณาคัดกรองคุณสมบัติอีก 4 จังหวัดคือกทม. ตรัง, ปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี

จากการที่คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยในสัดส่วนของจังหวัดและในสัดส่วนของจุฬาราชมนตรีได้หมดอายุลงพร้อมกันส่วนใหญ่จำนวน43 คนนั้น ได้มีประกาศจากสำนักนายกฯแจ้งการได้รับโปรดเกล้าแล้วจำนวน39คนเมื่อวันที่15 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าอีก 4 ท่าน จาก 4 จังหวัดคือกรุงเทพมหานคร,ตรัง, ปทุมธานีและสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเเอียดจดหมายจากกระทรวงมมหาดไทยและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังนี้

รายงานข่าวแจ้งว่าการโปรดเกล้าฯกรรมการกลางอิสลามฯชุดใหม่ครั้งนี้มีกรรมการกลางฯน้องใหม่ซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงของสังคมมุสลิมคืออาจารย์ชารีฟ ศรีเจริญ ได้รับโปรดเกล้าฯในโคว ต้าของท่านจุฬาราชมนตรีด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s