แถลงข่าวด่วน “เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว”หลอกขายหลายพื้นที่ทั้งกทม.และปริมณฑล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯผนึกกรรมการกลางฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เปิดข้อมูลเชิงลึก วันศุกร์นี้ที่ศูนย์กลางฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯผนึกกรรมการกลางฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลและมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าวด่วนวันศุกร์ที่3 กรกฎาคม 2563หลังละหมาดวันศุกร์ ที่ศูนย์กลางฯเรื่อง “ขายเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว” หลอกขายลามหลายพื้นที่ในกทม. ปทุมธานี ฉะเชิงเทราและสมุทรปราการทราบแหล่งที่มาแล้วกรรมการกลางฯกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิด

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมร่วมโดยรศ.ดร.วินัย ดะห์ลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายณรงค์เดชสุขจันทร์ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ อิหม่าม กลุ่มMSS กลุ่มชมรมตลอดจนสื่อมวลชนมุสลิมแขนงต่างๆ

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันแถลงว่า จากกรณีที่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหาร เขียงเนื้อและฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ส่งตัวอย่างเนื้อต้องสงสัยมาตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผลปรากฏส่วนใหญ่เป็นเนื้อสุกร

และมีบางส่วนได้ทำตลาดโดยขายทางออนไลน์โดยประกาศว่า เป็นเนื้อวัวฮาลาล และนำมาตรวจสอบตามหลักวิทยาศาตร์ผลปรากฏว่า มีจำนวนน้อย ที่ระบุว่า เป็นเนื้อวัว แต่เมื่อตรวจสอบส่วนใหญ่แล้วปรากฏ ว่า เป็นเนื้อสุกรโดยเอาเลือดวัวทา

ถ้ามองด้วยสายตา ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าแบบไหนเป็นเนื้อวัว หรือเนื้อสุกร ได้รับการเปิดเผยว่าหากเป็นเนื้อสุกรแก่ จะมีความคล้ายคลึงกับเนื้อวัวมากถ้านำเลือดวัวมาทาบนเนื้อสุกรจะสังเกตได้ยากมาก

“ในช่วงนี้อยากให้ประชาชนเฝ้าระวัง “เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว” ให้มาก เพราะจากตัวอย่างที่ได้รับ มีหลายพื้นที่หรือระบาดเป็นวงกว้างอย่างยิ่ง ทั้งนี้อาจจะด้วยเหตุผลว่า ราคาต้นทุนของ เนื้อหมูนำมาปลอมเป็นเนื้อวัว แถวหนองจอกราคาขายส่งจะอยู่ที่ประมาณ 145บาทราคาขายปลีกจะอยู่ที่180-190บาท ในเขตประเวศตรวจพบที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมุสลิมรับเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัวมาในราคา195 บาท ในเขตบึงกลุ่มเสรีไทย ตรวจพบว่าขายผ่านเฟสบุครับประกันว่าฮาลาลแต่จริงๆแล้วคือเนื้อหมูขายในราคา195 บาท รายงานข่าวแจ้งว่าหากเป็นเนื้อวัวที่เขียงเนื้อมุสลิมราคาขายตามแผงจะอยู่ที่220-250 บาท”

นายณรงค์เดช สุขจันทร์รองเลขาธิการฯและฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เผยว่า

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบการหลายรายและได้นำเนื้อต้องสงสัย ส่งตรวจ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ได้รับการรายงานผล ว่าเป็นเนื้อสุกร

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีกลุ่มร้านค้าหลายๆร้านมาประชุมแจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลและได้ประสานทางหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในทางกฎหมาย

วันที่23 มิถุนายน 2563 ได้มีหนังสือไปยัง4จังหวัดคือกทม. ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี สมุทรนปราการ ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นโดยให้แจ้งไปยังมัสยิดในจังหวัดเหล่านั้นให้ทราบและระมัดระวัง

รายงานข่าวล่าสุดแจ้งว่า ศูนย์วิทยาศาตร์ฮาลาลฯกรรมการกลางฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯและมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย จะจัดให้มีการแถลงข่าวด่วนเรื่อง “หลอกขายเนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว”หลังละหมาดวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา13.00น.บริเวณห้องโถงชั้นล่างอาคารมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน กทม. โดยจะมีการนำชิ้นส่วนเนื้อสุกรและเนื้อวัว ที่ตรวจพบมาแสดงในการแถลงข่าวในครั้งนี้อีกด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s