เข้าสู่ฤดูกาลฮัจญ์อย่างเป็นทางการ ม้วนยกผ้าคลุมกะอ์บะฮ์ เตรียมเปลี่ยนผ้าคลุมกะอ์บะฮ์ผืนใหม่ในวันอีดิลอัฎฮา

บรรยากาศการม้วนยกผ้าคลุมกะอ์บะฮ์อัลชะรีฟประจำปี เตรียมเข้าสู่ฤดูกาลฮัจญ์อย่างเป็นทางการ และจะสลับเปลี่ยนผ้าคลุมกะอ์บะฮ์ผืนใหม่ในวันอีดิลอัฎฮา

ปีนี้ทางซาอุฯเปิดลงทะเบียนให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักร ๗๐% และชาวซาอุฯ ๓๐% สามารถประกอบพิธีฮัจญ์ได้ ยังคงไม่อนุญาตให้นานาชาตินอกราชอาณาจักรเดินทางเข้าประเทศอันเนื่องจากวิกฤตโควิด

เราขอดุอาอ์ให้อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดจงปกป้องและคุ้มครองดูแลดินแดนอันประเสริฐนี้ด้วยเถิด ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ไปเยือนดินแดนแห่งนี้อีกครั้งด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้า لبيك اللهم لبيك

Cr.fb.Fawzi Yena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s