จุฬาราชมนตรี ออกมาตรการป้องกัน ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิลอัดฮา และการเชือดสัตว์กุรบ่าน

ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีดอัดฮา และการเชือดสัตว์พลีทาน (กุรบาน)
(ฉบับที่ 9/2563)https://bit.ly/2CJ9rBo

ที่มา : สำนักจุฬาราชมนตรี

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19ศูนย์ข้อมูลCOVID19 ชีวิตวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติ

https://bit.ly/3eYPrYn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s