จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s