korban ไฮซีซั่นของตลาดเนื้อวัวปีนี้ “เมื่อโคไทยถูก “ขวิด” โดยโควิด”ที่ชายแดนไทย-มาเลย์

ในช่วงตรุษฮารีรายา อดิลอัฏฮา (Aidiladha) ซึ่งเป็นเทศกาลที่จะต้องมีการทำบุญโดยเชือดวัวแจกจ่ายญาติพี่น้อง คนรู้จักและผู้ยากไร้ ตามความเชื่อศาสนาอิสลาม (korban) ซึ่งถือเป็นไฮซีซั่นของตลาดเนื้อวัว วันนี้ ขอนำเสนอเรื่อง “เมื่อโคไทยถูก “ขวิด” โดยโควิด”

นสพ. Berita Harian ฉบับวันที่ ๓ ก.ค. ๒๐๐๒ รายงานข่าวเกี่ยวกับปศุสัตว์ที่มีการลักลอบจากไทย ซึ่งดำเนินกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้าชายแดนไปแล้ว แต่ถูกตัดตอน “ช่วงโควิด” เนื่องจากมีการปิดพรมแดนและคุมเข้ม ทำให้การลักลอบปศุสัตว์ข้ามแดนทำได้ยากขึ้น มีการเปิดเผยว่า จุดที่มักมีการลักลอบ ได้แก่ Pengkalan Antah, Jeram Pardah ในเขตรันเตาปันยัง แรงจูงใจของการลักลอบ คือ ราคาที่แตกต่างกัน ราคาปศุสัตว์ที่ฝั่งไทย ๒,๐๐๐ ริงกิต/ตัว ขณะที่ใน มซ. ราคา ๔,๐๐๐ ริงกิต/ตัว

โดยพ่อค้าไทยจะนำวัวมากักตัวเพื่อรอส่งออกตามบริเวณใกล้แม่น้ำโกลก ระหว่างกักตัว ๒ สัปดาห์ จะคุมการให้อาหาร เพื่อให้วัวลด นน. ก่อนข้ามแม่น้ำโกลก และจะจ้างคนจูงข้าม ๓๐ ริงกิต เมื่อวัวถูกลักลอบมาที่ มซ. ลูกค้า มซ. จะนำมาเลี้ยงขุน ๒ สัปดาห์ โดยจะให้ฮอร์โมนหรือวิตามินที่เป็นสาร steroids, antibiotics ซึ่งมีทั้งประเภทยากินหรือฉีด โดยจะฉีดฮอร์โมนดังกล่าวเมื่อมีออเดอร์สั่ง โดยมีราคาเข็มละ ๔๐ ริงกิต เมื่อเลี้ยงขุนได้ ๒ สัปดาห์ นน.วัวจะเพิ่ม ๑๐ กก. ก็จะขายให้ผู้บริโภค (การขนส่งปศุสัตว์ และฮอร์โมนที่ผู้เลี้ยงใช้ขุนวัว ดังรูปสุดท้าย)

คณบดีสัตวแพทย์ Dr. Mohd Goriman Khan ม. UMK เปิดเผยผลการศึกษาว่า สารเร่ง นน. ที่เรียกว่า ฮอร์โมน มีสาร steroids และสารต่อต้าน antimicrobial resistant จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงเรียกว่า carcinogenic effect ที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ได้ ปกติในการเลี้ยง จะให้อาหาร เช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หญ้าหมักเพื่อสร้างกล้ามเนื้อ และหากใช้ oil palm จะมีผลเพิ่มขึ้น การฉีดฮอร์โมนดังกล่าวจะมีฤทธิ์กระตุ้นให้วัวกินหญ้ามากขึ้น เป็นการเพิ่ม นน. วัวในระยะสั้น

ข้อมูลของกองพัน ตชด. ที่ ๗ (PGA7) ช่วง ม.ค.- ก.ค.๒๐๒๐ จับกุมปศุสัตว์ลักลอบได้ ๓๗ ตัว มูลค่า ๑.๒ แสนริงกิต ได้ดำเนินคดี ๕ ราย และในปี ๒๐๑๙ จับกุมได้ ๓๕๙ ตัว มูลค่า ๑ ล้านริงกิต ได้ดำเนินคดี ๒๒ ราย โทษฐานลักลอบ คือ ปรับ ๑ แสนริงกิต หรือ จำคุกไม่เกิน ๖ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผอ.กักกันสัตว์ (MAQIS) ของรัฐกลันตัน (นาย Mohd Azam Yahya) แจ้งว่า ในการนำเข้าปศุสัตว์ ต้องขออนุญาตจากกองกักกันสัตว์ของรัฐกลันตัน MAQIS ซึ่งต้องมีใบตรวจโรคจากไทย อธ. กองบริการสัตวแพทย์ (Dr.Norlizan Mohd Noor) ได้แจ้งว่า ใน มซ. มีการห้ามใช้ฮอร์โมนดังกล่าวในการเลี้ยงสัตว์ แม้แต่การใช้ยา antibiotics ก็ต้องได้รับการอนุมัติและควบคุมโดยสัตวแพทย์ ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษปรับ ๑ แสนริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในข่าวได้เตือนให้ผู้บริโภคหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อวัวที่มีการลักลอบจากไทย เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จะเห็นว่า การลักลอบปศุสัตว์ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยตกต่ำมาก ฝ่ายไทยควรแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง ความจริง ผู้ส่งออกของไทยสามารถนำปศุสัตว์มากักตรวจโรคที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชายแดนด่านโกลก-รันเตาปันยัง

ข้อมูล มซ. มีความต้องการบริโภคเนื้อวัว ๑.๙ แสนตัน/ปี ในปี ๒๐๑๗ มซ. ผลิตได้เพียง ๕.๒ หมื่นตัน คิดเป็นสัดส่วนเพียง ๒๗ % ของอุปสงค์ มซ.ต้องนำเข้า ๗๓ % มูลค่า ๑.๑๔ พันล้านริงกิต ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเนื้อกระบือ ๗๐% จากอินเดีย ที่เหลือจากออสเตรเลีย บังคลาเทศ และปากีสถาน

ในการหารือระดับ รมต. ไทย-มซ. ผ่านระบบ video conference เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๓ ฝ่าย มซ. ได้เสนอข้อริเริ่มด้านการเป็นคลังอาหาร (Food Stockpile Initiative – FSI) ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งพร้อมสนับสนุน จากข้อมูลข้างต้น ไทยจึงควรเร่งพัฒนาการส่งออกปศุสัตว์หรือเนื้อสัตว์สู่ตลาด มซ. ที่มีอุปสงค์บริโภคเนื้อวัวสูง แม้โดน”ขวิด”ก่อน แต่หากมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ เชื่อว่า “โคไทย” สามารถเอาชนะ “โควิด” ได้

CC; กสญ.โกตาบารู

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s