พิธีฮัจย์ คนไทยอย่างน้อย 6 คนได้รับอนุมัติผ่านระบบออนไลน์ให้ประกอบพิธีฮัจย์ในปี 2563 ที่ผ่านมา ฟรี !

การประกอบพิธีฮัจย์ ปี 2563
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ขอแสดงความยินดีกับคนไทยอย่างน้อย 6 คนที่ได้รบอนุมัติผ่านระบบออนไลน์ให้ประกอบพิธีฮัจย์ในปี2563 (ฮ.ศ. 1441) ซึ่งเป็นปีที่การจัดการด้านฮัจย์ของซาอุดีๆ มีความพิเศษกว่าฮัย์ในปีที่ผ่าน ๆ มา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลเพียงหลักพันเท่านั้นได้ประกอบพิธีฮัจย์

แยกเป็นชาวชาอุดีฯ ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการรับมือกับ โควิด 19 ร้อยละ 30 และเป็นชาวต่างชาติจาก 160 ประเทศที่พำนักอยู่ในชาอุดีฯ ร้อยละ 70 และที่สำคัญทางการชาอุดีฯไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ประกอบพิธี ทั้งนี้ นอกเหนือจากคน
ไทยจำนวนดังกล่าวแล้ว ยังมีชาวอินโดนีเชียอย่างน้อย 13 คนมาเลเซีย 9 และสิงคโปร์ 6 คนที่ได้รับ โอกาสดังกล่าวจากการบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งก่อนและหลังการประกอบพิธีฯ

ทำให้ชาอุดีฯ ได้รับการชื่นชมจาประเทศต่าง ๆเป็นอย่างมาก ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของชาอุดีฯได้ออกมายอมรับว่า การจัดการเรื่องฮัจย์ในสภาวะการณ์เช่นนี้ถือเป็น
เรื่องท้าทายอย่างยิ่ง แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย การประกอบพิธีฮัจย์จึงผ่านพ้นไปด้วยดี และไม่ปรากฎว่ามีการติดเชื้อในช่วงการประกอบพิธีฯ อย่างไรก็ดี หลังเสร็จพิธีฯ ผู้แสวงบุญจะต้องเข้าสู่การกักตัว 14 วัน ซึ่งจะมีการตรวจเชื้อผู้ประกอบ พิธีฯ อีกครั้งในวันที่ 16 สิงหาคม 2563

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s