“ไอแบงก์”แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว 21 – 23 ส.ค. 63 เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการให้บริการ

นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ตามที่ไอแบงก์จะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น ไอแบงก์ จึงขอแจ้งช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 23.00 น.ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น. ซึ่งจะทำให้บัตร ATM ของไอแบงก์ไม่สามารถใช้บริการที่เครื่อง ATM ของไอแบงก์และต่างธนาคารได้ พร้อมทั้งบัตร ATM ของธนาคารอื่น ไม่สามารถใช้บริการที่เครื่อง ATM ของไอแบงก์ได้

และการโอนเงินมายังบัญชีไอแบงก์ ไม่สามารถทำรายการผ่านทุกช่องทางได้) รวมถึงสาขาของไอแบงก์ ปิดทุกสาขา โดยจะกลับมาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ขอความกรุณาลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรม และเตรียมเงินเพื่อใช้จ่ายในช่วงวันเวลาดังกล่าว ธนาคารขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวก และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1302 ในเวลาทำการ
(08.30-18.30 น.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s