ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษานายณรงค์ ดูดิงและคณะ ตรวจเยี่ยม ศึกษาพิเศษชลบุรี โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563
ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษานายณรงค์ ดูดิงและคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (การศึกษาพิเศษชลบุรี)

และมอบเข็มเสมาคุณูปการ เข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนางสาวปนัดดา อยู่วิทยาผู้บริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างพร้อมสาธารณูปโภคโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี)

โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอํานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปลัดอำเภอสัตหีบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมในครั้งนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s