นายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ เข้าเยี่ยมคาราวะรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์

วันจันทร์ที่ 30 กค 61 เวลา 10.30 น. อาจารย์วุฒิวัย หวังบู่ในฐานะที่เป็นคณะอำนวยความสดวกให้กับฮุจยาตจากประเทศไทย ในนามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ได้มาเยี่ยมเยียนสำนักงานฯและฮุจยาตที่เมืองมาดีนะห์ ได้ใช้โอกาสพบคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอิสลามมาดียะห์ และในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ได้เดินทางขอเข้าพบเยี่ยมเยียน ศ.ดร.มะห์มูด บินอับดุลเราะห์มาน กะดะห์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยอิสลามมาดีนะห์ … More