แถลงข่าวด่วน “เนื้อหมูปลอมเป็นเนื้อวัว”หลอกขายหลายพื้นที่ทั้งกทม.และปริมณฑล ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลฯผนึกกรรมการกลางฯ สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ เปิดข้อมูลเชิงลึก วันศุกร์นี้ที่ศูนย์กลางฯ