สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสด็จเยี่ยม ปอเนาะบ้านตาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ที่จะถึงนี้ เวลา 9:30 – 11:00 น. จึงขอเชิญ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกัน Advertisements