ดร.สุรินทร์จับมือศูนย์กลางฯตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนจับมือ ดร.ปกรณ์ ปรียากรประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งสโมสรวิชาการเกียรตินิยมดีเด่น HONOR SOCIETY…FOR TALENTED STUDENTS.เป็นที่รวบรวมแหล่งทุนให้นักศึกษาและเยาวชนเน้นหนักการเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองพิเศษมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมปรึกษาหารือระดมความคิดเห็นจากบรรดาผู้มีเกียรติจากหลากหลายสาขาอาชีพ โดยมีดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณทีเพิ่งอำลาตำแหน่งเลขาธิการอาเซียมาหมาดๆเป็นประธานการประชุม “ … More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯทรงเสด็จเยี่ยม ปอเนาะบ้านตาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โรงเรียนประทีปศาสน์ (ปอเนาะบ้านตาล) จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2556 ที่จะถึงนี้ เวลา 9:30 – 11:00 น. จึงขอเชิญ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯโดยพร้อมเพรียงกัน