การบินไทยร่วมสายการบินซาอุดี้จัดเที่ยวบินพิเศษฮัจญ์จาก 4 สนามบิน คือ สุวรรณภูมิ นราธิวาส หาดใหญ่ และกระบี่ รวม 58 เที่ยวบิน ในปี 2562นี้ จะมีผู้เดินทางจากไทยทั้งสิ้น 9631 คน